پروژه آقای احمدی، مسجدسلیمان | مدل رویال، چوب راش | چهلستون