شهر آبادان

توضیحات کلی

  • زمان تمام : اسفند ۹۷

  • مدل: آکسفورد

  • ویژگی ها :تمام چوب، راش وارداتی